:: دوره 2، شماره 2 - ( 9-1395 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در کارگران صنعت فولاد
سید سعید مظلومی محمد آباد، ناهید ارد یان ، ناصر حاتم زاده
دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی روبروی دانشگاه آزاد پردیس علوم پزشکی دانشکده بهداشت ، n_ardian1382@hotmail.com
چکیده:   (947 مشاهده)

زمینه و هدف :.با توجه به اهمیت شغل کارگران پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی در بین کارگران شرکت فولاد خوزستان پرداخت.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است . جمعیت مورد مطالعه کلیه کارگران بوده که به صورت نمونه گیری طبقه ای  تصادفی ، تعداد 300 نفر انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو قسمت  ویژگی های دموگرافیک کارکنان بود و بخش دوم ، پرسشنامه استاندارد فرسودگی مسلچ(Maslach Burout Inventory MBI) بود که شامل 22 سوال و سه زیر مقیاس می باشد که در مطالعات مختلف پایایی و روایی این پرسشنامه به تائید رسیده است .داده ها با ر SPSS-16 و به وسیله آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: میزان فرسودگی شغلی     در بین 296 کارگر به این ترتیب بود که 90% آنها فرسودگی شغلی خود را در حد متوسط و 2% در حد شدید و 8% در حد کم بیان نمودند. بین میانگین فرسودگی شغلی و میزان تحصیلات ، بعد خانواده، وضعیت استخدام، میزان درامد، محل کار و رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود داشت p<0/05 . میزان رضایت شغلی در بین 65% از کارگران در حد متوسط و ضعیف بود . بر اساس نتایج آزمون رگرسیون خطی قویترین عامل پیش بینی کننده فرسودگی شغلی رضایت شغلی بود .

نتیجه گیری: اکثریت کارگران فرسودگی شغلی را در حد متوسط تجربه کرده و ارتباط فرسودگی و رضایت شغلی نیز قوی بود. پس ضرورت انجام پژوهش هایی که بتواند راهکارهایی را در پی داشته باشد ، مشخص گردید.

واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، کارگران، رضایت شغلی
متن کامل [PDF 259 kb]   (408 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۵/۹/۱۸DOI: 10.18869/acadpub.cjhr.2.2.1


XML   English Abstract   Print


دوره 2، شماره 2 - ( 9-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها